Industriální foto 2013-6

Fotografie plné jisker, strojů a drsného prostředí